News

Powtórny audyt w Nabertherm

Na początku lipca w Nabertherm odbył się powtórny audyt do ISO 9001 - certyfikowanego zarządzania jakością. Od 31 lat certyfikowany system zarządzania jakością stanowi podstawę dla wymagań Nabertherm, aby zawsze dostarczać piece na najwyższym poziomie jakości.

Certyfikacja przeprowadzana przez międzynarodową akredytowaną organizację certyfikującą wraz z Quality Service Hanseatic e.K. jako partnerem licencyjnym QS Zürich AG.

Na zdjęciach można zobaczyć Audytorkę Nicole Ader podczas kontroli zarządzania środkami badawczymi w czasie produkcji w Nabertherm.

Zdjęcia (od lewej):  Rico Klementz (kontrola końcowa), Hartmut Spilker (kontrola końcowa i bezpieczeństwo pracy), Nicole Ader