News

Nabertherm SARL we Francji świętuje 25. urodziny

Po ubiegłorocznych obchodach 75-lecia Nabertherm GmbH, w tym roku zbliża się kolejny jubileusz. Francuska spółka Nabertherm SARL obchodzi w tym roku 25 urodziny. Jako francuska filia Nabertherm zespół ten w ciągu 25 lat zbudował dla tej spółki imponujący obszar działalności przemysłowej i uczestniczył w różnych wystawach i targach, dzięki czemu stał się integralną częścią jej globalnej pozycji.

Od momentu powstania 1 maja 1998 r. francuski zespół zajmuje się obsługą i wspieraniem klientów oraz wyspecjalizowanych dystrybutorów Nabertherm we Francji. Utworzenie filii podkreśliło znaczenie tego ważnego dla spółki rynku.

Obecnie Francja jest nadal ważnym rynkiem zbytu rozwiązań z zakresu technologii procesów termicznych dla tego światowego dostawcy wysokiej jakości produktów. Zespół Nabertherm we Francji obsługuje klientów z różnych branż, instytuty techniki materiałowej, uniwersytety i szkoły techniczne, a także kontrahentów z branży rzemieślniczej, stomatologicznej i laboratoryjnej. Współpracując ściśle z 70-osobowym zespołem projektowym w Niemczech, francuska ekipa dostarcza odpowiednie rozwiązania procesów termicznych dla każdego zastosowania i dba o satysfakcję klienta.

W ciągu ostatnich 25 lat spółka Nabertherm SARL, dzięki szczególnym wysiłkom zespołu, nawiązała bliskie relacje z wieloma ważnymi klientami z sektora przemysłowego i badawczego. Nabertherm wyraża szczerą wdzięczność zespołowi we Francji, MERCI BEAUCOUP za ich niezwykły wkład w rozwój spółki.

Cieszymy się na wiele kolejnych udanych wspólnych projektów na tym kluczowym dla Nabertherm rynku europejskim.