Równomierność temperatury

Równomierność temperatury i dokładność systemu

Jako równomierność temperatury określa się maksymalną odchyłkę temperatury w przestrzeni użytkowej pieca. Zasadniczo rozróżnia się komorę pieca i przestrzeń użytkową. Komora pieca oznacza całą dostępną pojemność pieca. Przestrzeń użytkowa jest mniejsza od komory pieca i oznacza pojemność, którą można wykorzystać do umieszczania wsadów.

WARTOŚĆ RÓWNOMIERNOŚCI TEMPERATURY W +/− K W STANDARDOWYCH PIECACH

W standardowych piecach wartość równomierności temperatury jest podawana w +/- K zdefiniowanej temperatury roboczej żądanej w obrębie przestrzeni użytkowej w pustym piecu podczas czasu zatrzymania. Jeśli ma być wykonany pomiar porównawczy na potrzeby równomierności temperatury, piec należy odpowiednio skalibrować. Standardowe piece nie są kalibrowane przed wysyłką.

KALIBRACJA RÓWNOMIERNOŚCI TEMPERATURY W +/− K

Jeśli wymagana jest bezwzględna równomierność temperatury w temperaturze żądanej lub w zdefiniowanym obszarze temperatury żądanej, wówczas należy odpowiednio skalibrować piec. Jeśli wymagana jest np. równomierność temperatury +/− 5 K w temperaturze 750 °C, oznacza to, pomiar w pustej przestrzeni użytkowej może wynosić od 745 °C do 755 °C.

  DOKŁADNOŚĆ SYSTEMU

  Tolerancje istnieją nie tylko w przestrzeni użytkowej (patrz wyżej), lecz także w termoelemencie i kontrolerze. Jeśli więc wymagana jest bezwzględna równomierność temperatury w +/− K w temperaturze żądanej lub w zdefiniowanym obszarze temperatury żądanej, wówczas:

  • Należy zmierzyć odchylenie temperatury na trasie pomiarowej od kontrolera do termoelementu
  • Należy zmierzyć równomierność temperatury w przestrzeni użytkowej w danej temperaturze lub w zdefiniowanym zakresie temperatury
  • Ewentualnie należy ustawić w kontrolerze kompensację, aby porównać temperaturę wyświetlaną w kontrolerze z faktyczną temperaturą w piecu
  • Należy sporządzić protokół w celu dokumentacji wyników pomiaru

  Należy określić równomierność temperatury w przestrzeni użytkowej w protokole

  W standardowych piecach gwarantowana jest równomierność temperatury w +/− K bez pomiaru pieca. Jako wyposażenie dodatkowe można jednak zamówić pomiar równomierności temperatury w temperaturze żądanej w przestrzeni użytkowej zgodnie z DIN 17052-1. W zależności od modelu pieca w piecu umieszczany jest stojak, który odpowiada wymiarom przestrzeni użytkowej. Na tym stojaku mocuje się maks. 11 zdefiniowanych pozycji pomiarowych – termoelementów. Rozkład temperatury jest mierzony zadanej przez klienta temperaturze żądanej po osiągnięciu stanu statystycznego. Jeśli istnieje taka konieczność, można również skalibrować różne temperatury żądane lub zdefiniowany roboczy obszar żądany.